VELKOMMEN TIL

Psykoterapi & Coaching Lillestrøm sentrum

Om meg

Jeg er psykoterapeut, klinisk sosionom, familieterapeut og diplomert gruppeanalytiker og har mange års videreutdanninger innen individualterapi, familie-/ billedterapi, kroppsbevissthet, spiseforstyrrelser, barnevern og traumer.
Fra 1988 - til 2016 har jeg arbeidet som psykoterapeut ved psykiatriske poliklinikker (Follo, Øvre Romerike og Søndre Oslo dps), hele tiden individuelt, i tillegg med par/familier i mange år, og senere med forskjellige typer samtale- og kreative grupper.
De 2 siste årene har jeg hatt privat praksis. Jeg arbeider hovedsaklig med individualterapi og er i tillegg gruppeleder for studenter i billedterapi ved Oslo Met samt vikar i private analytiske grupper.

Jeg har lang erfaring i behandling av forskjellige symptomdiagnoser, som depresjon, angst og de forskjellige typene spiseforstyrrelser, inklusive overvektsproblemer. Likeledes psykiske reaksjoner og problemer knyttet til svangerskap, fødsel og småbarnstid samt lettere personlighetsproblematikk, sosiale- og samspillsproblemer m.v.

Arbeidsformen er individualbehandling, men idet jeg er opptatt av relasjoner både i familien og ellers vil dette også være et naturlig fokus i samtalene. På grunnlag av lang utdanning og bred erfaring med forskjellige behandlingsmetoder, tilpasser jeg tilnærmingen til og i samarbeid med, den enkelte klient. Eksempelvis nyttiggjør noen seg en dynamisk tilnærming mens andre profiterer mer på rådgiving og/ eller kognitive intervensjoner.

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • Psykoterapi. Kort- eller lengre tids behandling for voksne over 18 år med forskjellige typer lettere psykiske- og samspillsmessige vansker som angst, tvang, depresjon, sorgreaksjoner, problemer med selvbilde/selvtillit, mat og kropp.

  • Rådgivning/Coaching for mer begrensede problemstillinger.

  • Selvutvikling på et generelt grunnlag, og er beregnet på personer som ønsker å arbeide med seg selv og sine utfordringer eller vansker i en terapeutisk setting.

Jeg kan tilby deg:

  • Nyttige og gode samtaler i hyggelige og trygge omgivelser.

  • Svært sentral beliggenhet.

  • Timer ukentlig eller ved behov, kort ventetid.

  • Pris: 550 kr for 50 min.

  • Ettermiddags- og kveldstimer etter avtale.

  • Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

  • Samarbeid med fastlege ved behov.

Bildegalleri

Kontakt

Informasjon

Psykoterapi & Coaching Lillestrøm sentrum

Dampsagveien 25

Lillestrøm,  2004

Ruteveiledning

Skriv til oss

Hjemmeside opprettet av